OFERTA

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oprócz podstawowej działalności związanej z eksploatacją i utrzymaniem sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych wykonuje również zlecone usługi zewnętrzne na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

– projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizaycjnych,

– kopleksowe wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wraz z załatwianiem spraw formalno-prawnych),

– roboty ziemne koparko ładowarką JCB 3CX,

– roboty ziemne minikoparką,

Za wykonane usłgi wystawiamy faktury VAT.

Oferujemy konkurencyjne ceny – zapraszamy do skorzystania z naszych usług.