DOKUMENTY DO POBRANIA

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan /pdf/

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan /doc/

Wniosek o wydanie warunkow technicznych montażu wodomierza /pdf/

Wniosek o wydanie warunkow technicznych montażu wodomierza /doc/

wniosek-o-zawarcie-umowy-na-odprowadzenie-wody-i-ścieków /pdf/

wniosek-o-zawarcie-umowy-na-odprowadzenie-wody-i-ścieków /doc/

Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego /pdf/

Wniosek o przeniesienie wodomierza głównego /doc/

zgłoszenie do odbioru przyłącza wod-kan /pdf/

oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane /pdf/

oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością /doc/