OGŁOSZENIA

                   Kłaj, 10.09.2019 r

PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE!

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Kłaj informuje, że w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej w miejscowości Brzezie w dniu 10.09.2019 r wystąpiła przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej. Przerwa obejmuje ul. „Krakowską” i potrwa do godz. 20.00 dnia 10.09.2019 r. Służby techniczne GPK Sp. z o.o. są w trakcie usuwania awarii.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o w Kłaju

=====================================================================

 KOMUNIKAT Z DNIA 27 sierpnia 2019 roku

WYDANY W POROZUMIENIU Z PAŃSTWOWĄ POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ W WIELICZCE

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH w miejscowości Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice, Gruszki, Łężkowice, Łysokanie, Szarów oraz gmina Gdów – miejscowości Szczytniki, Świątniki i Czyżów gospodarstwa zasilane z sieci wodociągowej Gminy Kłaj.

 

Na podstawie decyzji nr PSSE.HK.430-II-14008-3/19 z dnia 27.08.2019 r Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                w Wieliczce stwierdza się, że woda w wyżej wymienionych miejscowościach jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Decyzja 27.08.2019-wygaszająca

Poniżej zamieszczamy wyniki badań wody z dnia 26.08.2019 r:

Szarów

Brzezie

Dąbrowa

Grodkowice

Gruszki

Łężkowice

Łysokanie

====================================================================

                                                            Kłaj, 12.06.2019 r

APEL O RACJONALNE UŻYWANIE WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj pobierający wodę z gminnej sieci wodociągowej! Zwracam się do Was w imieniu operatora sieci wodociągowej tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju z apelem o racjonalne wykorzystywanie wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej. Trwające upały powodują ponad dwukrotnie większe obciążenie sieci wodociągowej (zwłaszcza wieczorami). Dlatego proszę o wykorzystywanie wody głównie do podstawowych potrzeb socjalno – bytowych. W przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której będą występowały czasowe przerwy w dostawie wody (zwłaszcza w przypadku przedłużającego się okresu występowania upałów).  Bardzo proszę o zrozumienie i poważne potraktowanie niniejszego apelu – szanujmy wspólne dobro jakim jest woda!

Z wyrazami szacunku,

Leszek Makowiecki

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o. w Kłaju

===================================================================

Kłaj, 19.06.2018 r

KOMUNIKAT – NOWA TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI!

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju informuje wszystkich Klientów, że na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  nr KR.RET.070.190.2018 z dnia 15.05.2018 r opublikowanej w w dniu 18 czerwca 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 26 czerwca 2018 r. będzie obowiązywać nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie działalności GPK Sp. z o.o. Kłaj. Taryfa zatwierdzona przedmiotową decyzją została ustalona na okres trzech kolejnych lat. 

Poniżej wyciąg z zatwierdzonej taryfy:

TABELA_CENY_STAWKI - wyciąg z taryfy

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 Załącznik – decyzja zatwierdzenie taryfy. pdf

====================================================================

Kłaj, 29.05.2018 r

NAPEŁNIANIE BASENÓW Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

 Szanowni Odbiorcy!

W związku z rozpoczęciem okresu letniego nadszedł czas napełniania basenów, dlatego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Odbiorców, aby napełnianie basenów przydomowych wykonywać wg poniższych zaleceń:

– baseny należy napełniać w okresach małego obciążenia sieci wodociągowej tj. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych lub w godzinach nocnych (od godz. 23.00),

– unikać napełniania basenów w weekendy (od piątku do soboty) ponieważ wtedy sieć wodociągowa jest najbardziej obciążona,

– napełniać basen powoli (małym strumieniem wody) przez kilka godzin (np. ustawić napełnianie na godziny nocne),

Stosując się do wyżej wymienionych zaleceń przyczynicie się Państwo do zrównoważonego obciążenia sieci wodociągowej, dzięki czemu możliwe będzie zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych Odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę. Ponadto napełnianie basenów przy bardzo dużych przepływach wody zwiększa prawdopodobieństwo zmącenia wody w sieci wodociągowej.

Jednocześnie informuję, że jedyna możliwość nie wliczania w terenach skanalizowanych wody zużytej do napełniania basenów (tzw. woda bezpowrotnie zużyta) do opłaty za ścieki istnieje na podstawie odczytu tzw. subliczników (wodomierzy dodatkowych do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej – takiej, która nie trafia do kanalizacji sanitarnej) zainstalowanych na podstawie wydanych warunków technicznych i zgłoszonych do GPK Sp. z o.o. Kłaj.

Proszę bardzo o potraktowanie powyższych zaleceń ze zrozumieniem i zastosowanie się do nich.

 Z poważaniem,

Leszek Makowiecki

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa

Komunalnego Sp. z o.o.

===================================================================

 Kłaj, 26.06.2017 r

Cennik usług nie ujętych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowy odbiór ścieków.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o zmianie cennika usług realizowanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kłaju. Cennik dotyczy usług wodociągowych i kanalizacyjnych nie ujętych w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Cennik obowiązuje w okresie od 01.07.2017r na czas nieokreślony. Za wykonane usługi objęte cennikiem Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. będzie obciążać Odbiorców na podstawie wystawianych faktur. Cennik do pobrania znajduje się w załączniku.

Załącznik do pobrania:

—————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Dodano: 23 Cze 2015 16:06

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe regulacje formalno-prawne

O dnia 11.10.2018 r obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków. Regulamin został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 26.09.2018 r poz. 6424.

Poniżej regulamin do pobrania w formacie PDF:

Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków_Uchwała RG z 18.09.2018 r

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GPK KŁAJ (stan na 01.05.2019r)

 

Dodano: 29 Gru 2014 10:12

CZYTAJ WIĘCEJ

O Firmie
O FIRMIE